Vzdělávání

Máme dva základní přístupy ke vzdělávání: Dodáme tématické vzdělávací okruhy na požadavek klienta nebo vytváříme specializované projekty. Realizujeme jak externí formou, tak i outsourcingem části vzdělávání větších organizací.

Specializované projekty:
Projekt Hunter
– je zaměřen na budování obchodního týmu, stavbu celé obchodní sítě, doplnění obchodní struktury. Účastníky jsou obchodní manažeři. Jedná se o náš exkluzivní program, který tvoří velkou část poptávky našich klientů. Je veden modelem VAKAV/RACAR. To praxi znamená, že role našeho lektora není jen rozvojová, ale částečně manažerská. V průběhu projektu lektor řídí aktivity a dovednosti účastníků na základě měřitelných výstupů. Organizace získává nové obchodníky. Autor projektu, jednatel společnosti ab connectia s.r.o., Gerhard Mendrok tento projekt poprvé použil v roce 2003, v rámci stavební spořitelny pod názvem Profimanager.
Projekt Profiteam
– je zaměřen na rychlou adaptaci nových nebo zvýšení produktivity stávajících obchodníků. Zamezuje fluktuaci obchodníků. Účastníky jsou jak obchodníci, tak i jejich manažeři. Tím se učí obě strany: obchodníci efektivně prodávat a manažeři prakticky řídit obchod. Je veden modelem VAKAV/RACAR, lektor má tedy i manažerskou roli. Naši klienti tento projekt realizují často v návaznosti na projekt Hunters. Organizace tím získává nový obchod a současně stabilizované obchodníky. Tento projekt byl poprvé použit ve stavební spořitelně autorem v roce 2002.

 
Tématické okruhy:
Obchodní
 • Aktivní telefonování – jak sjednat schůzku nebo obchod po telefonu
 • Vedení obchodního rozhovoru – jak vést zákazníka k rozhodnutí koupit
 • Vyjednávání v obchodě – jak vyjednávat v prodeji ve čtyřech krocích dle modelu CORA
 • Key account management – jak řídit obchod s klíčovými klienty
 • Privátní obchodování – jak získat a udržet významné soukromé klienty
 • Korporátní obchodování – jak pracovat s firemní klientelou
 • Reletionship management – jak dlouhodobě rozvíjet obchodní vztahy s významnými kleinty
 • Aktivní obchodní místo – jak z pevného obchodního místa aktivně prodávat
 • Tvorba Business plánu obchodníka – jak sestavit úspěšný business plán pro obchodníka
 • Akvizice – jak systematicky získávat nového zákazníka na trhu
Manažerské
 • Řízení obchodu – jak realizovat řízení obchodní výkonnosti modelem VAKAV/RACAR
 • Vedení porad – jak vést poradu s obchodními týmy
 • Vedení individuálních rozhovorů – jak rozvíjet výkonnost pomocí kompetentnosti
 • Tvorba Business plánu manažera – jak nastavit práci s týmem jako s vlastní firmou
 • Obchodní strategie – Jak překlopit obchodní plán do realizace
 • Řízení obchodních projektů a kampaní - jak vést projektové řízení v obchodě
 • Strategická analýza obchodu – jak číst obchodní výsledky a nastavit korekční opatření
 • Obchodní typologie osobnosti - jak ovlivňovat v obchodě protistranu na základě typologie
 • Řízení vlastního času – Jak vytvořit efektivní osobní harmonogram
 • Řízení času obchodníků - jak využít maximálně času svých obchodníků
 • Obchodní segmentace – jak vybrat a nastavit práci s různými cílovými skupinami
Komunikační
 • Vyjednávání v běžné praxi – jak dosahovat úspěchu za pomocí čtyřech kroků modelem CORA
 • Práce s otázkami – jak otázky změní efektivitu obchodování
 • Práce s argumenty – jak argumentací ovlivňovat rozhodování obchodní protistrany
 • Práce s námitkami – jak reakci protistrany umět převádět do příležitostí
 • Trénink trenérů – jak z trenérů odborníků udělat interní konzultanty
 • Prezentační techniky – jak učinit prezentaci nástrojem ovlivnění
____________________________________________________________________________________________________________________________

ab connectia  - váš partner pro budování obchodních sítí

 
Stavba obchodního týmu, budování obchodního týmu, hunting obchodníku, headhunting, recruitment, náborová kampan, výberová rízení, Assessment centre, development centre, obsazování obchodních pozic, obchodník, manažer, budování obchodních sítí, multi level marketing, sítový prodej, projekt management, projektove rizeni, staff training, vyukove modely, business network, building a business, growing a business, franchise, stavba filialek, lidsky kapital, rozšíření obchodníi sitě, obchodni výkonnost, corporate plan, Prince 2, ITIL, Scrum, VAKAV, RACAR, poradenství a vzdělávání, obchodní outsourcing, infrastructure

ab connectia s.r.o.
Kateřina Mendrok, mobil: +420 739 036 527
e-mail: katerina.mendrok@abconnectia.cz

ab connectia Slovensko s.r.o.
Matěj Kováč , mobil: +421 903 835 676
e-mail: m.kovac@abconnectia.sk

Údaje a bankovní spojení
Tisková Kancelář
Kontaktujte nás
Mapa Stránek
Spojte se s nami na internetu

© 2013 www.kyklop.cz, Design by DeMontfort
za obsah zodpovídá ab connectia, s.r.o.


____________________________________________________________________________________________________________________________________________